Beskrivelse af verifikationer

Som vægtejer har du ansvaret for, at din vægt anvendes til formål, som den er egnet til, og at vægten er nøjagtig, så forbrugeren betaler den korrekte pris for den vare, som handles.
Dvs. at i de tilfælde hvor vægten bruges til afregning for en vare, så skal vægten være verificeret. Denne verifikation er forbrugerens sikkerhed for, at du som producent ikke har snydt med vægten til egen fordel. Det er din pligt at sørge for, at vægten bliver re-verificeret minimum hvert 4. år som loven foreskriver. I Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen som er myndighed for Metrologi og vil du vide mere omkring lovgivningen, kan du læse mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk eller i denne folder.

 

Beskrivelse af forskellige verifikationer.

 

En 1. gangs verifikation kan som udgangspunkt foretages på to forskellige måder, dog er der visse forskelle som du skal være opmærksom på:

 

Dansk verikation.
En verifikation udført af en godkendt dansk myndighed (som f.eks Multicheck A/S) holder fra den dato vægten bliver verificeret og 4 år frem. Med verifikationen følger et verifikationscertifikat og vægten er forsynes med alle de lovpligtige mærkater.

 

EU verifikation, fabriksverifikation eller 1. gangs verifikation.
En sådan verifikation kan foretages af producenten og kaldes i det tilfælde for fabriksverifikation. En fabriksverifikation holder året ud og 3 år frem og der leveres ikke nødvendigvis et verifikationscertifikat. Vægten er naturligvis forsynes med alle lovpligtige mærkater, men har du brug for et verifikationscertifikat som dokumentation, så skal du ikke vælge denne type. Fordelen ved en fabriksverifikation er, at prisen er meget lavere end en dansk verifikation.

 

På multicheckshop.dk kan du som udgangspunkt kun vælge en fabriksverifikation, men vi tilbyder også dansk verifikation. Prisen på den danske verifikation afhænger af forskellige faktorer, derfor beder vi dig kontakte os for pris og leveringstid.