Beskrivelse af verifikationer

Som vægtejer har du altid ansvaret for, at din vægt anvendes til de formål, den er egnet til, og at vægten er nøjagtig, så forbrugeren betaler den korrekte pris for varen. I tilfælde hvor vægten bruges til afregning for en vare, skal vægten derfor altid være verificeret. En sådan verifikation er forbrugerens sikkerhed for, at du som producent ikke har snydt med vægten til egen fordel, og den tilvejebringer derfor såvel produktkvalitet som forbrugertillid.

 

Nye regler vedr. verifikation af vægte 

Pr. 1. juli 2018 er der kommet nye regler vedr. verifikation af vægte, men jeres vægte skal stadig være verificeret, mærket og plomberet, hvis de anvendes til køb og salg. Tidligere krævede lovgivningen, at salgsvægte skulle re-verificeres med et interval på maks. 4 år eller ved plombebrud, men denne lovgivning er altså ændret pr. 1. juli 2018 med BEK 591 af den 29. maj 2018. Iht. BEK 591 af den 29. maj 2018 er der nu ikke længere krav om re-verifikation af salgsvægte hver 4. år, men kun ved plombebrud eller når det kan konstateres at vægten ikke længere vejer korrekt. Endvidere er det nu også vægtejerens ansvar at sikre, at vægte i brug ikke overskrider brugstolerancen, hvilket skal sikres ved etablering af kontrol, baseret på metrologisk sporbare målinger.

 

Beskrivelse af forskellige verifikationer

En 1. gangs verifikation kan som udgangspunkt foretages på to forskellige måder, dog er der visse forskelle som du skal være opmærksom på.

 

Dansk verifikation
En verifikation udført af en godkendt dansk myndighed (som f.eks Multicheck A/S) holder fra den dato, vægten bliver verificeret, og 4 år frem (gammel lovgivning) eller til blombebrud (ny lovgivning). Med verifikationen følger et verifikationscertifikat, og vægten er forsynes med alle de lovpligtige mærkater.

 

EU verifikation, fabriksverifikation eller 1. gangs verifikation
En sådan verifikation kan foretages af producenten og kaldes i det tilfælde for fabriksverifikation. En fabriksverifikation holder året ud og 3 år frem (gammel lovgivning) eller til blombebrud (ny lovgivning), og der leveres ikke nødvendigvis et verifikationscertifikat. Vægten er naturligvis forsynes med alle lovpligtige mærkater, men har du brug for et verifikationscertifikat som dokumentation, så skal du ikke vælge denne type. Fordelen ved en fabriksverifikation er, at prisen er meget lavere end en dansk verifikation.

 

På Multichecks webshop kan du som udgangspunkt kun vælgte en fabriksverifikation, men vi tilbyder også dansk verifikation. Prisen for en dansk verifikation afhænger af forskellige faktorer, og vi beder dig derfor kontakte os for pris og leveringstid, hvis du er interesseret i dansk verifikation. Kontakt os enten her eller telefonisk på tlf. 75 60 22 22.